ویزاهای توریستی امارات (دبی) :

دسته‌بندی ویزای امارات بر حسب هدف و مدت سفر متغیر است و به چند گروه مختلف تقسیم می‌شود. در واقع، تعیین مدت ویزا رابطه مستقیمی با هدف از سفر دارد و به این دلیل، ویزاهای توریستی دارای زمان‌هایی متغیر هستند. کلیه این ویزاها به دو گروه یکبار و چندبار ورود تقسیم می‌شوند.که در ذیل به توضیح مختصری از آن ها می پردازیم:

۱ – ویزای ۹۶ ساعته امارات (دبی):

اطلاعات این نوع ویزا بزودی اضافه می گردد

۲ – ویزای ۱۴ روزه امارات (دبی):

توجه داشته باشید که دو نوع ویزای ۱۴ روزه امارات (دبی) وجود دارد. یک نوع آن ویزای فوری امارات (دبی) می باشد که قابل تمدید نیست و نوع دیگر که اتفاقا ارزان تر هم می باشد ویزای نرمال امارات (دبی) نامیده می شود و اغلب توریست ها برای سفر این ویزا را انتخاب می کنند. این نوع ویزای امارات (دبی) را می توانید به ۲۹ روز تمدید کنید.

۳ – ویزای ۹۰ روزه امارات (دبی):

این ویزا به مدت سه ماه صادر می‌شود و فرد تنها یک بار می‌تواند وارد کشور شود و پس از خروج می‌بایست مجدد درخواست ویزا دهد. او اجازه رفت و آمد به کشور امارات را ندارد.